Maak kennis met KRULL

Krull is een innovatief vleesconcept dat zich richt op duurzaam varkensvlees. Het is ontstaan uit de groeiende vraag naar verantwoord geproduceerd vlees uit stallen die de impact van de varkenshouderij op het milieu verminderen.

Krull is niet alleen gunstig voor het milieu en het welzijn van de dieren, maar biedt ook een hoogwaardig stuk vlees dat tegemoetkomt aan de wensen van bewuste consumenten. Alle varkenshouders zetten zich in voor biodiversiteit op en rondom het boerenerf. We werken bovendien samen met andere partijen om ons hierin verder te ontwikkelen.

Het ‘Krullvarken’ is een veelbelovend voorbeeld van hoe de varkenshouderij zich kan ontwikkelen naar een duurzamere en ethisch verantwoorde toekomst. Krull wordt geleid vanuit de Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees (MBV). De vleesvarkenshouders die zijn aangesloten bij de stichting werken met wroetstallen, ook bekend als Canadese strooiselstallen.

De stichting onderhoudt ook de contacten met de vermeerderaars, voerleveranciers, slachterij, grossiers en slagers, zodat een optimale samenwerking ontstaat tussen alle schakels in de keten. Dit is de basis voor smaakvoller, natuurlijker en eerlijk varkensvlees.

Krull kenmerken zijn:

1. Betere leefomstandigheden

  • Stimuleert natuurlijk gedrag door een comfortabel ligbed van houtkrullen, zaagsel en stro (strooisel) om in te wroeten

  • Krullvarkens leven in groepen van 20 tot 32 dieren

  • De mannelijke dieren worden niet gecastreerd

  • Natuurlijk dag- en nachtritme door daglicht en een ruime stal

2. Beter voor de omgeving

  • De stal is energiezuinig omdat de dichte vloer met een dikke laag strooisel verwarming overbodig maakt

  • Minder ammoniakuitstoot omdat mest en urine in het strooisel worden opgevangen, waardoor minder wordt vermengd. Daarnaast wordt deze vaste mest meerdere keren per dag uit de stal geschoven (dagontmesting)

  • Vaste mest heeft een hoog organische stofgehalte en geeft de voeding langzaam vrij aan de bodem. Dit heeft een positieve invloed op het bodemleven en bevordert de plantengroei en toename van vlinders, bijen en andere insecten

  • Onze boeren zetten zich in voor biodiversiteit op en rondom het erf, zoals het aanleggen van bloemrijke akkerranden, beheren van houtwallen, ophangen van vogelhuisjes, beschermen van nesten in de wei, aanplanten van inheemse struiken etc.

3. Beter vlees

  • Smaakvoller varkensvlees door intramusculair vet en een randje rugspek

  • Natuurlijk gespierd en mooi droog varkensvlees, mede doordat de varkens actiever zijn en hun natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen in de wroetstal


Kortom: een kwalitatief stuk Hollands varkensvlees met een goed verhaal


Dierenwelzijn

Wat Krull uniek maakt is allereerst dat er veel aandacht besteed wordt aan het welzijn van de varkens. Ze worden gehouden in ruime, comfortabele wroetstallen met veel daglicht voor een natuurlijk dag- en nachtritme.

De wroetstal biedt veel bewegingsvrijheid en de varkens kunnen hun natuurlijk wroetgedrag uitoefenen in het strooisel dat bestaat uit een dikke laag houtkrullen, zaagsel en/of stro. Alle stallen zijn volgens hetzelfde principe gebouwd. Daarnaast wordt hun voeding zorgvuldig samengesteld.

Vleeskwaliteit

Een ander opvallend kenmerk van het ‘Krullvarken’ is de slagerskwaliteit van het vlees. Mooi droog en stevig varkensvlees met vetmarmering (door het intramusculaire vet) en een randje rugspek. Dit alles komt de smaak ten goede. Er wordt gestreefd naar minimale verspilling en maximale benutting van het varken.

Onze website maakt gebruik van cookies

Voor het gebruik van cookies zijn wij verplicht om toestemming te vragen. Cookies verbeteren de prestaties en functionaliteit van onze website. Door op de ‘Ja, ik accepteer cookies’ button te klikken, wordt het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring geaccepteerd.